When you are the only one standing between death and your patient

年幾前睇過呢篇報道,印象非常深刻;
今日上堂時竟然親身聽到當時急症室醫生係現場點樣係多重dilemma中作出決定,即時應變,
仲有第一身既影片睇消防員點「喧賓奪主」take over急症室鋸鋼筋
真係覺得其實作為醫學生,可以睇多好多其他人未必咁易見到既野,點解要走堂呢。

你而家學覺得好無聊,不過可能有一日,when you are the only one standing between death and your patient,可能就係呢啲知識救人一命。
當然,唔係個個人讀醫都係為左救人既。

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s